Simulation der                    Enigma M3     

 
E i n g a b e W a l z e n A u s g a b e
'B'   UKW   'C'

Walzen rotieren  
 
     
 i  | ? © 2007-11 Daniel Palloks